Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 4 • 14:15 - 14:30
Norges latvisk kor Laipa

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Koret “LAIPA” er et latvisk blandet kor, som er basert i Oslo. Våre medlemmer kommer også fra Fredrikstad, Lier, en del i Bergen og Stavanger. Laipa er en av 24 latviske kor, som er fastsatt i Europa, og er en møteplass for latviere utenfor Latvia. Sangtradisjon er en sterk del av vår kultur og vi dyrker den gjerne også her i Norge. Vi kaller koret vårt “Laipa”, som betyr «liten bro». Korets repertoar består av folkemusikk, klassisk og samtidsmusikk.


Saturday June 4, 2022 14:15 - 14:30 CEST
St. hans Haugen, Korscene

Attendees (2)