Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 4 • 21:45 - 22:00
YOSI

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Yosi er en meget erfart musiker som komponerer og produserer urban og reggaeton musikk. Han kommer fra Cuba og kommer til å gi alle dere en flott presentasjon Gled dere til!Saturday June 4, 2022 21:45 - 22:00 CEST
Kubaparken, Musikk for Alle

Attendees (3)