Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 4 • 16:00 - 16:30
Mari Solberg

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Mari Solberg er singer-songwriter innen visepoptradisjonen. Med stort sett kun vokal og gitar i lydbildet er fokuset å fortelle historier med fine melodilinjer og klar vokal. Bosatt i Oslo spiller Mari en del konserter her, men tar også med seg musikken rundt om i verden og da særlig New York. Det siste tiåret har Mari vært en del av musikkmiljøet i Brooklyn og West-Village, et svært inspirerende og inkluderende miljø. Hennes nyeste utgivelse, EP’en ‘Just enough time’ er et resultat av samarbeid med musikkvenner i NY. Det var også gjennom musikkmiljøet i New York at Mari traff sin mann som nå blir med på gitar.


Saturday June 4, 2022 16:00 - 16:30 CEST
Uhørt, Strøgetpassasjen

Attendees (2)