Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 4 • 13:00 - 13:45
Korpsfest 2022

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Korpsfest 2022 er samme dag som musikkfest iår og flere Korps skal starte å marsjere fra Botsenparken og inn mot sentrum. Avgang er 1330 men vi har satt av tid i programmet slik at de kan gjøre seg klare også håper vi på å få Reggae på korpsmåten også opp på scenen.Saturday June 4, 2022 13:00 - 13:45 CEST
Botsparken, Reggae

Attendees (3)